Disclaimer

De inhoud van Websitehulp.be zoals: teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op Websitehulp.be mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Websitehulp.be.

Aan u als gebruiker wordt verteld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan Websitehulp.be. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De via Websitehulp.be verkrijgen  toegang tot en het gebruik maken van andere aan gelinkte internetwebsites, vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op Websitehulp.be enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.